Mistä turvaranneke vanhukselle – erilaiset vaihtoehdot vertailussa

Mistä turvaranneke vanhukselle – erilaiset vaihtoehdot vertailussa

Yksin asu­vien iäk­käi­den van­hem­pien tur­val­li­suus mie­ti­tyt­tää monia, ja syys­tä­kin. Kun tilan­ne kään­tyy niin päin, että aikui­sen lap­sen tar­vit­see­kin olla huo­lis­saan van­hem­pan­sa voin­nis­ta, avuk­si kan­nat­taa jo hyvis­sä ajoin ottaa tar­vit­ta­via apu­vä­li­nei­tä. Tur­va­ran­ne­ke on yksi näis­tä. (lisää…)