Yhteystiedot

Ota yhteyt­tä, niin kar­toi­tam­me arjen haas­teen­ne yhdes­sä, sel­vi­täm­me tar­vit­ta­van tur­van tason ja yhtey­den­pi­don tar­peen läheis­ten tai hoi­va­hen­ki­lö­kun­nan kans­sa sekä toi­mi­tam­me juu­ri tei­dän ja lähei­sen­ne tar­pee­seen sovel­tu­van tur­va- ja kom­mu­ni­koin­ti­lait­teen.

p

Arjen Suunta Oy

Y‑tunnus: 2873773–3

Ota yhteyttä

arjensuunta@gmail.com
040 628 2290

Marko Taavila

Taa­vi­lan­tie 71
16280 KUI­VAN­TO

 

l

Turva- ja tarvekartoitus

arjensuunta@gmail.com
040 628 2290

 

Lähetä meille viestiä

© Arjen Suun­ta Oy | Koti­si­vut yri­tyk­sel­le helpotkotisivut.fi